ustawiam usera anonimowego
Zespół pałacowy Gierałty

Zespół pałacowy Gierałty

 • Pałac zbudowano w latach 1781-1785 przez Stanisława Kostkę. Zbiegiem czasu był on przebudowywany przez kolejnych właścicieli.W czasie II wojny światowej w pałacu funkcjonował hotel oraz restauracja. Budynek jest murowany, parterowy, pokryty dachem mansardowym. Składa się z części środkowej z gankiem i balkonem, dwóch części bocznych i dwóch wolnostojących pawilonów. Obecnie w Pałacu znajduje się szkoła muzyczna. W 1840 roku na wschodnim krańcu terenu wzniesiono Kaplicę Manzoleum Rodziny Mniszewskich, aktualnie znajduje się tam Muzeum Bitwy nad Bzurą

  Budynki znajdują się w parku o powierzchni ponad 17 ha., w którym znajduje się wiele gatunków roślin.

  Do zespołu pałacowego prowadzi aleja S. Barcewicza pochodząca najprawdopodobniej z końca XVIII wieku.

  Zespół pałacowo - parkowy Gierałty w Kutnie pochodzi z lat 1775 - 91. Jest to budowla wzniesiona w stylu rokokowym, kilkakrotnie przebudowywana, która częściowo zatraciła swój pierwotny charakter.

  Murowany, parterowy pałac składa się z części środkowej i dwóch części bocznych a ponadto - z dwóch wolnostojących pawilonów. Centralna część pałacu z gankiem i balkonem, od strony podjazdu zwieńczona jest tympanonem i nakryta dachem mansardowym.

  W kutnowskim pałacu gościli m.in. cesarz Napoleon Bonaparte, król pruski Fryderyk August i przebywający z misją wojskową Charles de Gaulle (1920). Obecnie pałac jest siedzibą kutnowskiej szkoły muzycznej.

  W parku otaczającym pałac stoi również murowana klasycystyczna kaplica w kształcie rotundy - niegdyś mauzoleum dawnych właścicieli Kutna - Mniewskich. Budowla na planie koła posiada 2 portyki zwieńczone tympanonami oraz kopułę o smukłej, przeszklonej latarni. Wnętrze zdobione jest dekoracją kasetonową.

  Dziś rotunda jest siedzibą Muzeum Bitwy nad Bzurą.

Czytaj więcej
Pałac w Malinie

Pałac w Malinie

 • Pałac został wzniesiony około 1890. Budynek nakryty jest dachem mansardowym, posiada charakterystyczną wieżyczkę. W frontowej części znjduje się parterowy portyk, który podtrzymuje taras znajdujący się na wysokości piętra. Od strony ogrodowej umieszczono otwarty taras.

  Podczas II wojny światowej w budynku funkcjonował szpital dla żołnierzy niemieckich, a od roku 1945 do połowy lat 80-tych ? Państwowy Dom Dziecka. Obecnie obiekt jest własnością prywatną.

  Budynek znajduje się w parku krajobrazowym z połowy XIX wieku.
Czytaj więcej
Wspólny Dom

Wspólny Dom

stara nazwa: Kostnica Miejska

 • Centrum Organizacji Pozarządowych
Czytaj więcej
Zespół pałacowy w Krośniewicach

Zespół pałacowy w Krośniewicach

 • Pałac został wybudowany w roku 1870 dla Pelagii z Zamoyskich Rembelińskiej i jej dwóch synów. Majątek należał do rodziny Rembielińskich do 1945 roku. Po wojnie w pałacu ulokowano szkołę podstawową.

  Budynek jest zbudowany na planie prostokąta w stylu francuskiego renesansu. Dwukondygnacyjny, podpiwniczony. W latach 50-tych pożar zniszczył poddasze i mansardowy dach, który nie został odbudowany. Pałac pokryto dachem pulpitowym.

  Do zespołu pałacowego należy kordegarda, oranżeria, budynki administracji, park oraz pierwszy w Polsce pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego.

Czytaj więcej
Dwór Szomańskich

Dwór Szomańskich

 • wzniesiono pod koniec XVIII wieku. Od 1888 roku stoi w Kutnie przy ul. Kościuszki, pierwotnie znajdował się w Gnojnie skąd go przeniesiono. Fasadę dworku zdobi portyk na kolumnach podtrzymujących profilowany frontonik.
  Przed 1939 rokiem dwór stanowił własność Józefa Szymańskiego (w 1933 roku zmienił nazwisko na Szomański) działacza społeczno-politycznego, właściciela ziemskiego. W okresie okupacji dwór został otynkowany i pokryty dachówką. Obecnie w budynku funkcjonuje hotel i restauracja Dworek

Czytaj więcej
Kamienica Kilińskiego 1

Kamienica Kilińskiego 1

 • Wybudowano w XIX wieku
Czytaj więcej
Stary browar

Stary browar

 • Browar w Kutnie założona około 1850 roku. Budynek jest dwupiętrowy, znajduje się na ulicy Mickiwicza 3.

  Obecnie w budynku funkcjonuje Hotel Rondo

Czytaj więcej
Dom naczelnika miasta

Dom naczelnika miasta

 • Budynek wzniesiono w stylu klasycystycznym w I połowie XIX wieku, znajduje się na ulicy 29 listopada 2.Czytaj więcej
Ratusz Miejski

Ratusz Miejski

 • Ratusz wybudowano w latach 1843-1845 w stylu klasycystycznym. Pierwotnie budynek funkcjonował jako wartownia wojskowa i siedziba burmistrza.

  Ratusz jest jednopiętrowy, zbudowany na planie prostokąta z charakterystyczną czteroboczną wieżą. W 1871 roku na wieży zamontowano zegar, wykonany przez znanego, warszawskiego zegarmistrza Stanisława Babczyńskiego


  W ratuszu od 1981 znajduje się Muzeum Regionalne.

Czytaj więcej
Dom naczelnika powiatu

Dom naczelnika powiatu

 • Wybudowano go w I połowie XIX wieku, początkowo z przeznaczeniem na areszt. Wzniesiony w stylu klasycystycznm, pierwotnie na planie prostokąta, kryty dachówką. W II połowie XIX w. rozbudowano go w kierunku północnym. Od 1837 r. budynek mieścił biuro komisarza obwodu gostyńskiego, następnie siedzibę naczelnika powiatu orłowskiego, a od 1867 r. ? naczelnika powiatu kutnowskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego znajdowała się w nim siedziba starostwa powiatowego w Kutnie.
  Obecnie mieści się tutaj siedziba Urzędu Gminy Kutno.
Czytaj więcej
Willa dr. Troczewskiego

Willa dr. Troczewskiego

 • Budynek został wzniesiony w XIX wieku na planie litery L z uskokiem, pierwotnie należał on do dr Antoniego Troczewskiego, znany polski lekarz, polityk i społecznik. Dzięki niemu ówczesny szpital stał się jedną z najlepszych placówek w Królestwie Polskim. Na elewacji znajduje się tablica upamiętniająca tą postać,

  Obecnie w budynku funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego.

Czytaj więcej
Kamienice Zamenhofa

Kamienice Zamenhofa

 • Kamienice powstały w XIX wieku.
Czytaj więcej
Zespół Szpitala im. Rydgiera

Zespół Szpitala im. Rydgiera

 • Kompleks budynków szpitalnych wzniesiono w I połowie XIX wieku. Od początku funkcjonował w nim szpital, najpierw jako szpital św. Walentego, następnie im. Rydygiera

  Budynki znajdują sie na ulicy Wyszyńskiego 11.

Czytaj więcej
Dwór Pniewo

Dwór Pniewo

 • Dwór w Pniewie wzniesiony został na początku XX wieku przez właścicieli wsi. Obiekt powstał na planie dwóch prostopadłościanów, nakryty jest wielospadowym dachem mansardowym z lukarnami. Od zachodu znajduje się ganek, a w części zachodniej ryzalit. Układ wnętrza jest dwutraktowy.

  Po II wojnie światowej obiekt został przebudowany i przystosowany dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej, który działa w nim do dziś.

  Budynek znajduje się w parku krajobrazowym o powierzchni około 2 hektarów, założonym w II połowie XIX stulecia.


Czytaj więcej
Dwór w Ruszkach

Dwór w Ruszkach

 • Dwór został wybudowany w I poł. XIX w. na zlecenie Ludwika Wężyka- Rudzkiego. Do końca II Wojny Światowej należał do rodziny Grzybowskich. Reforma rolna doprowadziła do likwidacji majątku, a w budynku powstała szkoła podstawowa. Na poddaszu znajdowały się mieszkania dla nauczycieli. Szkoła działała do 1993 roku, wtedy uznano, że stan budynku zagraża bezpieczeństwu.

  Dwór jest wymurowany z cegły i otynkowany, parterowy, podpiwniczony. Na frontowej części budynku umieszczono dwa ryzality. Pomiędzy nimi znajduje się wejście główne, poprzedzone schodami. Na lewej elewacji bocznej umieszczono otwarty taras. Układ wnętrz dwutraktowy, przekształcony. Całość skomponowana w duchu późnego klasycyzmu.Czytaj więcej
Dwór w Wojszycach

Dwór w Wojszycach

 • Dwór został zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku.
  Budynek jest parterowa, dziś otynkowany, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, z dwutraktowym układem wnętrza w stylu barokowym. Od północy i południa powstały piętrowe ryzality, zakończone falistymi, późnobarokowymi szczytami. Do południowego ryzalitu dobudowano przedsionek.
  Dwór nakryty jest dachem mansardowym z dymnikami.

  Budynek znajduje się w parku krajobrazowym z I połowy XIX stulecia. Na terenie parku przepływa strumień i znajdują sie stawy.
  Dwór został zniszczony podczas okupacji, odbudowano go w latach 1959-61 z przeznaczeniem na szkołę rolniczą. Obecnie w dworze znajduje się Dom Pomocy Społecznej.


Czytaj więcej
Kościół Plecka Dąbrowa

Kościół Plecka Dąbrowa

 • Został budowany z fundacji Józefa Głębockiego kasztelana kruszwickiego. Odnowiono go w latach 1868-70. W 1935 r. przeprowadzono remont dachu. Kościół został odrestaurowany w latach 1999-2000.

  Kościół jest jednonawowy o konstrukcji zrębowej. Zbudowany z drewna modrzewiowego.

  Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie z boczną murowaną zakrystią. Kruchta od frontu nawy, zwieńczona efektownym cebulastym hełmem. Dach kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną kopulastym hełmem . Wewnątrz pozorne sklepienie kolebkowe w nawie i płaskie w prezbiterium. Znajdują się trzy ołtarze, główny i dwa boczne w stylu barokowym.  Obok kościoła znajduję sie drewniana dzwonnica, konstrukcji słupowej z XVIII w. Zbudowana na planie kwadratu, kryta dachem namiotowym. Wokół świątyni jest ogrodzenie z murowanymi słupkami i drewnianymi sztachetami.
Czytaj więcej
Dwór w Bedlnie

Dwór w Bedlnie

 • Dwór został wybudowany na początku XX-lecia międzywojennego. W latach 30-tych XX wieku należał do Jana Sławińskiego. Po II Wojnie Światowej we dworze ulokowała się szkoła. W latach 90tych dwór przeszedł w ręce prywatne. W roku 1996 zrobiono gruntowny remont, co negatywnie wpłynęło na jego formę historyczną.

  Dwór wymurowany jest z cegły i otynkowany, parterowy, częściowo podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem. Obecnie dwór składa się z dwóch części, starszej, pochodzącej z II połowy XIX wieku stojącej frontem do wschodu i nowszej, z lat trzydziestych XX wieku, z frontem na południe. Dwór zdobią jońskie kolumny, które podtrzymują tympanon z trójkątnym szczytem. Całość skomponowana w duchu tak zwanego stylu dworkowego z elementami baroku i klasycyzmu. Forma dworu jest zbliżona do pobliskiego pałacu w Lesznie.

  Wokół budynku rozciąga się park krajobrazowy, w którym zachowały się okazy srebrnego świerku, chojny kanadyjskiej, lipy węgierskiej, dębu piramidalnego.
Czytaj więcej
Dwór w Krzyżanowie

Dwór w Krzyżanowie

 • Dwór zbudowano w II połowie XIX wieku, przebudowa odbyła się przed I wojną światową. W części centralnej znajduje się ryzalit. Po jego bokach znajdują się dwa wejścia ozdobione półkolumnami z ośmiobocznymi głowicami. Dwór posiada dwie sienie.

  Budynek znajduje się w parku. Obecnie w dworze mieści się urząd gminy
Czytaj więcej
Dwór w Kterach

Dwór w Kterach

 • Dwór został wybudowany w 1820 roku, przebudowano go w 1920 roku.

  Budynek jest dwukondygnacyjny, w części centralnej znajduje się portyk, który posiada trójkątne zakończenie z herbem. Dwór pokryty jest mansardowym dachem. Od strony ogrodu dwór posiada taras. Obecnie budynek nie jest użytkowany. Dwór znajduję się w parku krajobrazowym o powierzchni około 2 ha z zachowanym ogrodzeniem z początku XX wieku.


Czytaj więcej
Dwór w Łękach Kościelnych

Dwór w Łękach Kościelnych

 • Dwór został wzniesiony w XVIII wieku.

  Budynek jest drewniany o konstrukcji zrębowej. Posiada drewniany ganek zwieńczony trójkątnym szczytem. Dwór pokryty jest dachem mansardowym. Budynek łączy w sobie cechy baroku i klasycyzmu. Znajduje się na kopcu-wyspie na stawie, przed budynkiem znajduje się park. Obecnie dwór pełni funkcje biurowe.

Czytaj więcej
Dwór w Młogoszynie

Dwór w Młogoszynie

 • Dwór powstał na początku XX wieku. Po II Wojnie Światowej w dworze znajdowała się między innymi Biblioteka Publiczna oraz Przychodnia dla Zwierząt. Przychodnia mieściła się we dworze jeszcze w latach 90-tych, pozostałe pomieszczenia zostały zmienione na mieszkania prywatne.

  Dwór wymurowano z cegły i otynkowano. Budynek zbudowano na planie prostokąta, jest podpiwniczony, parterowy, z poddaszem przykrytym dachem naczółkowym. W środkowej części budynku został umieszczony piętrowym ryzalit, poprzedzonym czterokolumnowym portykiem jońskim. Przy prawym boku dworu znajduje się niższa, prostokątna przybudówka.

  Dwór jest otoczony parkiem o powierzchni około 3 ha.


Czytaj więcej
Dwór w Siemienicach

Dwór w Siemienicach

 • Pałac pochodzi z połowy XIX w. Obecnie jest własnością prywatną.

  Budynek zbudowano w kształcie wydłużonego prostokąta (część parterowa) z trzema ryzalitami różnej wielkości, dzięki czemu zyskał dodatkowe piętro. Wszystkie ryzality zakończone są eleganckimi szczytami, nawiązującymi do baroku. Największy jest ryzalit znajdująy się na wschodniej części budynku. Wejście znajduje się w centralnej części budynku. Dwór nawiązuje do stylu francuskiego. W części środkowej kryty jest dachem dwuspadowym, ryzality pokryte są dachem czterospadowym.

  Budynek jest otoczony parkiem o pow. ok. 2 ha., w którym znajduje się staw. Przed pałacem znajduje się fontanna.


Czytaj więcej
Zespół dworski w Strzegocinie

Zespół dworski w Strzegocinie

 • Dwór został zbudowany w latach 1877-1878 według projektu Kornela Gabrielskiego. Jest to budynek piętrowy. Od wschodu znajduje się ryzalit zwieńczony tympanonem, nakryty dachem dwuspadowym. Cały dwór pokrywa dach czterospadowy.

  Dwór znajduje się w parku z początku XX wieku. Obecnie w budynku znajduje Dom Formacyjny Diecezji Łowickiej.
Czytaj więcej
Pałac w Byszewie

Pałac w Byszewie

 • Pałac powstał w XIX wieku w klasycystycznym stylu. Jest to budynek murowany, jednopiętrowy, wzniesiony na planie prostokąta. W centralnej części znajduje się ganek, jest on parterowy z półkolistymi oknami, a na nim znajduje się balkon. Na szczycie znajduje się trójkątny fronton. Przy budynku znajduje się rządcówka pochodząca z XIX wieku.

  Budynki otoczone są regularnym parkiem z I połowy XIX wieku.


Czytaj więcej
Pałac w Lesznie

Pałac w Lesznie

 • Klasycystyczny pałac został wybudowany w II połowie XIX wieku. Budynek jest piętrowy z dachem czterospadowym. Od frontu znajduje się portyk z czterema kolumnami zwieńczonymi tympanonem. Od strony ogrodu znajduje się ryzalit i taras ze schodkami. Z prawej strony jest boczne wejście do pałacu, a z lewej ganek z tarasem, wsparty na czterech kolumnach.

  Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym ze stawami.


Czytaj więcej
Zespół dworski w Łaniętach

Zespół dworski w Łaniętach

 • Zespół dworski pochodzi z XIX roku. W skład zespołu wchodzi pałac, oficyna, budynki folwarczne, cukrownia, gorzelnia, cegielnia, wiatraki oraz browar.

  W połowie XIX wieku klasycystyczny dwór został przebudowany, nadano mu cechy pałacowe i styl neogotycki. Jest to budynek na planie prostokąta, posiada płytki ryzalit z doryckimi pilastrami, głowicami i cokołami, nakryty jest dachem dwuspadowym.

  Budynek oficyny również został przebudowany i nadano mu charakter neogotyckiego zameczku. Budowla posiada attykę, od wschodu znajduje się czworoboczna wieża z ostrołukowymi oknami. Północna część posiada kolumny.

  Całość otoczona jest parkiem krajobrazowym o powierzchni 9,5 ha, w którym posadzono rzadkie gatunki roślin, oraz rozbudowano układ wodny. W pałacu znajdują się mieszkania, natomiast w zameczku funkcjonuje sklep spożywczy.


Czytaj więcej
Ratusz w Dąbrowicach

Ratusz w Dąbrowicach

 • Ratusz pochodzący z początków XIX w. Znajduje się na dąbrowickim rynku. Na frontowej ścianie budynku można zobaczyć ciekawą płaskorzeźbę orła bez korony.

Czytaj więcej
Dwór w Bielicach

Dwór w Bielicach

 • Dwór powstał w II poł. XIX w. zapewne dla Piotra Bardzińskiego, który gospodarował tu od 1863 roku. - Później teren wraz z budynkiem należały do Zygmunta Nepomucena Raczyńskiego, od którego majątek kupił Aleksander Szaszkiewicz, wysiedlony przez Niemców w 1940 roku. Po wojnie Budynek był użytkowany przez przypadkowych lokatorów, którzy doprowadzili go do ruiny.

Czytaj więcej
Dwór w Cyganach

Dwór w Cyganach

 • Dwór został wzniesiony w latach 1909-1910 przez Ignacego Cygańskiego. W rękach tej rodziny miejscowość należała od roku 1448, Cygańscy stracili majątek po zakończeniu II wojny światowej, kiedy przejęło go państwo. W czasach PRL dwór uległ zniszczeniu. W roku 1989 zakupiony został przez prywatnego właściciela, który rozpoczął jego remont. Prace nie zakończyły się do dziś. Zabytek jest nieużytkowany i niszczeje. Murowany dwór zbudowano w stylu secesyjnym. Wokół budynku znajdują się pozostałości parku.

   


Czytaj więcej
Zespół dworski w Głaznowie

Zespół dworski w Głaznowie

 • Dwór powstał w połowie XIX w., rozbudowano go w II poł. XIX w. Drewniany dwór w Głaznowie wzniesiony został przez Brudzińskich, którzy na przełomie XVIII i XIX wieku nabyli tą posiadłość od Antoniego Brochockiego. Doprowadzili oni do znacznego rozwinięcia majątku i rozbudowy miejscowości. Przez wiele niekorzystnych inwestycji i kłopoty finansowe sprzedano folwark Mozesowi Engelmanowi. wtedy nastąpił upadek majątku. Przechodząc z rąk do rąk, trafił wreszcie w roku 1914 w posiadanie Władysława Kiejstuta Matlakowskiego, który rozbudował majątek. Siedziba zarządcy majątku.

  Parter i piętro w części frontowej zajmowały mieszkania, na parterze od drugiej strony strony znajdowały się stajnie z wozownią. Na zabudowania gospodarcze składają się: stajnie, stodoły, obory, kuźnie, kurniki, psiarnia, oficyna ze stajnią i wozownią, trzy budynki mieszkalne i trzy czworaki. Obecnie w Głaznowie funkcjonuje gospodarstwo rolne, ale w budynkach znajdują się też mieszkania.


Czytaj więcej
Zespół dworski w Głogowej

Zespół dworski w Głogowej

 • Dwór został wzniesiony pod koniec XIX wieku w stylu klasycyzmu i neorenesansu. Centralna część budynku posiada ryzalit z boniowanym tympanonem i tarasem wspartym na pięciu kolumnach.Budynek posiada dwutraktowy układ wnętrza o zmiennej szerokości traktu. Dwór otoczony jest parkiem ze starodrzewiem, zachowany w pierwotnym układzie. W parku znajdują się stawy z mostkiem, aleja lipowa oraz pozostałości altany. Obecnie dwór spełnia funkcje mieszkalneCzytaj więcej
Kościół p.w. św. Floriana w Nowem

Kościół p.w. św. Floriana w Nowem

 • Kościół parafialny p.w. św. Floriana zbudowano w 1775 r., a odrestaurowano około 1848 roku. Jest on drewniany, konstrukcji zrębowej, trójnawowy. Dachy nad nawą i prezbiterium są dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę. Posiada zabytkowe ołtarze z XVIII w.

  Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica, pochodzi z końca XVIII w. Jest czworoboczna, przekryta dachem namiotowy.


Czytaj więcej
Zespół dworski w Skłótach

Zespół dworski w Skłótach

 • Dwór zbudowano w I połowie XIX wieku. Jest przykładem willi włoskiej i posiada nieregularną bryłę. Został przebudowany w 1888 roku. Od frontu posiada ganek, jedno ze skrzydeł jest piętrowe. Nad dworem dominuje trójkondygnacyjna wieża. Dach jest wielospadzisty.

  Budynek znajduje się w parku o powierzchni 5,5 ha.


Czytaj więcej
Krośniewicka Kolej Wąskotorowa

Krośniewicka Kolej Wąskotorowa

 • Kolej powstała w 1910 roku. Pierwotnie funkcjonowała na odcinku Krośniewice ? Koryta, wtedy rozstaw szyn wynosił 750 mm. W 1914 roku armia niemiecka zmieniła rozstaw szyn na 600 mm. W latach 1914-1915 linia została wydłużona do stacji Ozorków Miasto, a w 1947 roku do stacji Ozorków Centralny. Pomiędzy rokiem 1948 a 1951 powrócono do rozstawu szyn i wynosił on 750 milimetrów. W 1984 roku rozebrano odcinek Ozorków Miasto - Ozorków Centralny, a pięć lat później Ozorków Wąskotorowy - Ozorków Miasto.

  W 2006 roku na odcinku Krośniewice - Ozorków Wąskotorowy przywrócono ruch kolejowy dla turystów.

  Obecnie kolejka nie funkcjonuje.

Czytaj więcej
Dwór w Głogowcu

Dwór w Głogowcu

 • Dwór w powstał w latach 1891-1900. Centralna, piętrowa część budynku zbudowana jest z drewna. W frontowej części znajduje się balkon nad wejściem oparty na żelaznych kolumnach. Od strony ogrodu dwór posiada duży taras. Po bokach budowli dobudowano parterowe, murowane skrzydła. Przed wojną budynek stanowił centrum folwarku. Później w budynku funkcjonowało przedszkole. Dziś spełnia funkcje biurowe i mieszkalne.

  Dwór znajduje się w parku, którego najcenniejszym okazem jest platan klonolistny.


Czytaj więcej
Kościół pw. Narodzenia NMP i św. Wojciecha w Głogowcu

Kościół pw. Narodzenia NMP i św. Wojciecha w Głogowcu

 • Kościół zbudowano w 1434 roku w stylu gotycko-renesansowym. W świątyni znajduje się nagrobek Jana Głogowskiego wykonany przez włoskiego rzeźbiarza Jana z Pizy, cudowny obraz Matki Bożej Głogowieckiej oraz fragment mozaiki z katedralnego soboru św. Aleksandra Newskiego w Warszawie.

  Wokół kościoła znajdują się stare nagrobki, mogiła powstańców 1863 r., oraz ołtarz. Obok znajduje się plebania która powstała na przełomie XVII i XIX wieku.


Czytaj więcej
Ratusz w Dąbrowicach

Ratusz w Dąbrowicach

 • Ratusz pochodzący z początków XIX w. Znajduje się na dąbrowickim rynku. Na frontowej ścianie budynku można zobaczyć ciekawą płaskorzeźbę orła bez korony.

Czytaj więcej
Dwór w Kątach

Dwór w Kątach

 • Dwór wzniesiono pod koniec XIX wieku. Składał się z głównego korpusu w kształcie typowego dworu z portykiem kolumnowym, oraz piętrowego skrzydła bocznego w kształcie kamienicy.

  W latach 90. ruina dworu zakupiona została przez prywatnego właściciela. W 2009 roku zabytek został rozebrany, obecnie jest w trakcie odbudowy.

  Dwór otacza park krajobrazowy o powierzchni 4,5 ha.


Czytaj więcej
Dwór w Suchodębiu

Dwór w Suchodębiu

 • Dwór pochodzi z połowy XIX wieku. Budynek jest posadowiony na planie prostokąta, podpiwniczony, piętrowy, nakryty dachem dwuspadowym. Od frontu zdobiony jest czterokolumnowym portykiem. Całość skomponowana w duchu klasycyzmu i neorenesansu.

  Po II Wojnie Światowej do lat 90-tych w dworze funkcjonowała szkoła. Obecnie stanowi własność prywatną.

  Budynek znajduje się w parku


Czytaj więcej
Dwór w Imielnie

Dwór w Imielnie

 • Dwór został zbudowany w XIX wieku. Jest to budynek parterowy na planie prostokąta ozdobiony piętrowymi ryzalitami po bokach. Nakryty dwuspadowym dachem ceramicznym. Dwór posiada cechy stylu neorenesansowego.

  Budynek znajduje się w parku krajobrazowym z poł. XIX wieku. Obecnym właścicielem jest Urząd Gminy Ostrowy.


Czytaj więcej
Dwór w Grochowie

Dwór w Grochowie

 • Dwór został zbudowany w 1880 roku według projektu Kornelego Gabrielskiego. Budynek składa się z części parterowej z mieszkalnym poddaszem oraz części piętrowej. W tylnej części budynku znajduje się odkryty taras. Dwór nawiązuje do klasycyzmu.

  Budynek znajduje się w otoczeniu parku krajobrazowego i obecnie spełnia funkcje mieszkalne.Czytaj więcej
Dwór w Miksztalu

Dwór w Miksztalu

 • Dwór wzniesiono w II poł. XIX wieku w stylu nawiązującym do klasycyzmu. W latach 70-tych XX wieku budynek został poddany renowacji. Trzon budynku jest piętrowy, pokryty dachem czterospadowym. Do dworu przylega parterowa przybudówka z tarasem.

  Budynek otoczony jest parkiem o powierzchni 3,5 ha z zarybionym stawem.

  Jeszcze niedawno w dworze znajdował się pensjonat, obecnie jest on wystawiony na sprzedaż.

Czytaj więcej
Zamek w Oporowie

Zamek w Oporowie

 • Późnogotycki zamek wzniesiono około 1440 roku. Jest to budynek obronny, znajdujący się na wyspie otoczonej fosą. Wokół niego znajduje się dom mieszkalny, wieża i baszta z kaplicą połączone murem obronnym. Remonty zamku wykonano w XVII, XVIII, XIX wieku, choć zmiany nie były znaczne, powstały wtedy barokowe otwory okienne na piętrze, sztukaterie, parkiety oraz przebudowa bramy. W 1840 roku powstała przybudówka na dziedzińcu oraz neogotycki portal bramy i taras przed mostem.

  Budynek otoczony jest parkiem krajobrazowym z I połowy XIX wieku, który powstał w miejscu XVII-wiecznego ogrodu.

  Od 1949 roku w zamku funkcjonuje muzeum.
Czytaj więcej
Dwór w Poborzu

Dwór w Poborzu

 • Dwór powstał w końcu XIX w. wg projektu Apoloniusza Nieniewskiego. Budynek posiada cechy późnego klasycyzmu. Po II Wojnie światowej w budynku funkcjonowała szkoła, obecnie stanowi własność prywatną

  Do zespołu dworskiego należy również Rządcówka, a obecnie dom mieszkalny z lat 20-tych XX wieku, spichlerz z początku XX wieku, który został przebudowany i obecnie jest domem mieszkalnym oraz nieużytkowana kuźnia z początku XX w.

  Wokół budynków znajduje się park krajobrazowy z początku XX wieku.


Czytaj więcej
Dwór w Mnichu

Dwór w Mnichu

 • Klasycystyczny dwór wybudowano w II poł. XIX wieku przez Władysława Grotowskiego.

  Budynek jest murowany, parterowy. Dwór wzniesiony jest na planie prostokąta, posiada dwa jednopiętrowe ryzality.

  Budynek znajduje się w parku. Do niedawna w dworze funkcjonowała szkoła podstawowa.


Czytaj więcej
Dwór w Niedrzewiu

Dwór w Niedrzewiu

 • Dwór został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. Jest to budynek murowany i parterowy. Do lat 90-tych mieściła się tu szkoła podstawowa, do dziś na frontowej elewacji można zobaczyć tabliczke i godło.

  Budynek znajduje się w parku. Obecnie nie jest używany, przez co niszczeje.


Czytaj więcej
Dwór w Sójkach

Dwór w Sójkach

 • Dwór zbudowany w 1820 roku. Po II wojnie światowej utworzono tu szkołę podstawową i bibliotekę.

  Budynek został zbudowany w stylu gotyckim. Murowany z cegły i otynkowany. Wzniesiony na planie litery H, składa się z prostokątnego korpusu głównego i z piętrowych skrzydeł bocznych leżących prostopadle do korpusu. Dwór jest częściowo podpiwniczony. Pośrodku fasady występuje ryzalit z trójarkadowym, ostrołukowym portykiem, zakończonym trójkątnym szczytem. Na szczycie portyku są herby Nalęcz i Łabędź, a nad wejściem głównym herb Zaremba. Od tyłu korpusu głównego znajduje się otwarty taras.

  Obecnie w odrestaurowanym dworze mieści się Hotel \"Dwór Sójki\".

  Budynek znajduje się w parku krajobrazowym.

Czytaj więcej
Dwór w Siemianowie

Dwór w Siemianowie

 • Dwór został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. Jest budynkiem murowanym, zwieńczony tympanonem, w którym znajdują się rzeźby o motywach roślinnych. Prezentuje styl neoklasycystyczny. Po pożarze w latach 60 XX w. nie odbudowano części piętrowej.

  Dwór znajduje się w parku krajobrazowym z I połowy XIX wieku.
Czytaj więcej
Pałac Saski

Pałac Saski

 • Pałac Saski - zajazd Króla Augusta
Czytaj więcej
Pałac w Strzelcach

Pałac w Strzelcach

 • Pałac wzniesiono w 1869 roku. Został zbudowany w stylu neorenesansowym. Wejście do budynku ozdobione jest zabytkowymi arkadami

  Pałac znajduje się w parku i obecnie pełni funkcję siedziby Instytutu Hodowli Roślin.


Czytaj więcej
Dwór w Woli Raciborowskiej

Dwór w Woli Raciborowskiej

 • Dwór został zbudowany w II poł. XIX w., jest budowlą murowaną, nakryta dachem dwuspadowym. W centralnej części znajduje się ganek i facjata z trójkątnym szczytem. Główne wejście poprzedzone jest schodami. Przed nimi znajduje się podjazd w kształcie łuku.

  Budynek znajduje się w parku. Obecnie należy do prywatnego właściciela, który prowadzi tam gospodarstwo agroturystyczne.
Czytaj więcej
Dwór w Śleszynie

Dwór w Śleszynie

 • Dwór wzniesiono w latach 1830-1840. W 1939 roku zniszczeniu uległ narożnik południowo-zachodni dworu ale go odbudowano. W 1947 roku przeprowadzono remont.

  Budynek późnoklasycystyczny, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, parterowy, częściowo podpiwniczony, z ryzalitami skrajnymi zwieńczonymi trójkątnymi szczytami. Tympanon portyku ozdobiony jest płaskorzeźbą przedstawiającą sprzęty rolnicze.


  Budynek znajduje się w parku krajobrazowym o powierzchni ok. 1,5 ha.

  Po wojnie w dworze mieściły się biura. Obecnie w budynku funkcjonuje szkoła podstawowa.


Czytaj więcej
Dwór w Zarębowie

Dwór w Zarębowie

 • Neorenesansowy dwór powstał na początku XX wieku, murowany, tynkowany. Składa się z części parterowej z ryzalitem po środku i części piętrowej z mieszkalnym poddaszem. W latach 80-tych XX wieku został zniszczony a następnie odbudowany przez Eugeniusza i Krystynę Wypychowskich.

  W skład zespołu dworskiego wchodzą budynki dworu, kaplicy i spichlerza otoczone parkiem.

  Obecnie w dworze funkcjonuje hotel.


Czytaj więcej
Dwór w Śleszynku

Dwór w Śleszynku

 • Neoklasycystyczny dwór wzniesiono w XIX wieku. Budynek jest w stylu dworkowym, wzniesiony na planie litery T. Szczyt ryzalitu i szczyty boczne łamanego dachu ozdobiono elementami nawiązującymi do baroku. Od frontu pałac zdobią piętrowo usytuowane dwie pary kolumn.

  Budynek mieści się w parku i obecnie jest własnością prywatną.


Czytaj więcej
Dwór w Dobrzelinie

Dwór w Dobrzelinie

 • Klasycystyczny dwór został wzniesiony w I połowie XIX wieku. Jest to budynek murowany, zbudowany na planie prostokąta, parterowy. Posiada murowane ryzality zwieńczone tympanonami, we frontowej części znajdują się cztery kolumny. Zabytek jest podobny do większego dworu w Śleszynie Wielkim. W czasie II wojny światowej we dworze mieścił się szpital, natomiast po wojnie Urząd Gminy oraz szkoła.


  Budynek otoczony jest prawie pięciohektarowym parkiem. Obiekt należy do osoby prywatnej i wystawiony jest na sprzedaż.

Czytaj więcej

Reklama

Podobne newsy

Gdzie Zjeść?

 • 2017-10-12 19:23:49
 • 0

Tajemnice Kutna - odcinek 3

 • 2017-10-05 11:06:34
 • 0

Tajemnice Kutna - odcinek 2

 • 2017-10-01 14:44:01
 • 0

Tajemnice Kutna - odcinek 1

 • 2017-09-30 11:56:43
 • 0
Konto na stronie Turystyczne Kutno

Błąd wprowadzania danych!

Ukryj Błąd wprowadzania danych!

Zapomniałeś(aś) hasła?

Zarejestruj nowe konto

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Ukryj Error message here!

Zapomniałes hasła? Prosimy podać swój adres email. Wyślemy ci wiadomość z linkiem do zresetowania hasła.

Error message here!

Powrót do logowania

Zamknij