ustawiam usera anonimowego
Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca

Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca

 • Rok założenia: 1301. Pierwsza wzmianka o parafii pw. św. Wawrzyńca Męczennika pochodzi z 1301r. i wspomina o Michale rektorze czyli proboszczu kościoła w Kutnie. Jest to rok oficjalnie przyjęty przez władze kościelne, choć wiadomo, że musiał istnieć dużo wcześniej. Pierwsza, drewniana świątynia powstała zapewne w XIII wieku w czasie trwania akcji zakładania małych parafii wiejskich. Był to mały kościół w stylu zbliżonym do gotyku. Przetrwał do 1483 r., kiedy to spłonął. Nowy kościół Kościół ufundował Mikołaj z Kutna w 1484 r. Była to gotycka świątynia jednonawowa, z wyodrębnionym prezbiterium, posiadająca od zachodu wieżę mieszczącą kruchtę. Do nawy przylegała kaplica św. Anny. W 1883r. ze względu na wysoki stopień zniszczenia, gmach postanowiono rozebrać. Budowę nowego, obecnego kościoła zakończono w 1886 r. Architektem był Konstanty Wojciechowski. Kościół bazylikowy, neogotycki, orientowany, posiada dwie wieże z umieszczonym na szczycie jednej z nich zegarem. W zewnętrznej ścianie prezbiterium znajduje się renesansowe epitafium plebana kościoła kutnowskiego Stanisława Suchodolskiego zmarłego w 1536 r. przeniesione ze starej budowli. Wewnątrz zaś, wśród innych dzieł sztuki, znajdują się organy powstałe jeszcze w XIX w.

  Murowany kościół p.w. św. Wawrzyńca w Kutnie został wzniesiony w latach 1884 - 86 według projektu architekta Konstantego Wojciechowskiego. Świątynia została częściowo zniszczona w 1918 r. Remontowano ją m.in. w 1921, 1945 i 1979 r.

  Kutnowski kościół to bazylikowa świątynia z czerwonej cegły z dwiema strzelistymi wieżami. W zewnętrznej ścianie przebiterium znajduje się renesansowe epitafium plebana kutnowskiego Stanisława Sucho-dolskiego zmarłego w 1536 roku, pochodzące ze starszej XV - wiecznej świątyni rozebranej w 1883r.

  Obok kościoła stoi murowana plebania w stylu staropolskiego dworu z alkierzami., wzniesiona w XIX stuleciu. Tutejszym proboszczem i dziekanem parafii w latach 1925 - 1942 był ksiądz Michał Wożniak, a wikariuszem (w latach 1938 - 42) - ksiądz Michał Oziębłowski.

Czytaj więcej
Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

 • Rok założenia: 1988. Główny ołtarz stanowi płaskorzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego poświęcona przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu 14 czerwca 1999 r.
Czytaj więcej
Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej

Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej

 • Rok założenia: 1990. 8 czerwca 1997 r. na krakowskich błoniach Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę tego kościoła.
Czytaj więcej
Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika

Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika

 • Rok założenia: 1297

  Murowany, pseudogotycki kościół p.w. św. Stanisława w Kutnie został wzniesiony w latach 1909 - 12 według projektu kutnowskiego architekta Strzeżysława Bowbelskiego.

  Ta murowana, pseudobazylikoa, trójnawowa budowla stanęła w Łąkoszynie - dawnym miasteczku, później wsi włączonej w 1929 r. w granice Kutna. Kościół posiada transept o ściętych narożach, oszkarpowane narożniki a w bryłę świątyni wtopiona jest wysoka wieża nakryta dachem w kształcie ostrosłupa.

  We wnętrzu światyni na szczególną uwagę zasługuje chór muzyczny (wsparty na filarze i dwóch półfilarach), pod którym znajduje się arkadowa kruchta.

  Od połowy lat 30. XX w. kościół ten służył 37. Pułkowi Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego stacjonującemu w Kutnie.

Czytaj więcej
Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

 • Rok założenia: 1988 Parafia została erygowana 28 lutego 1988 roku przez Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Projekt kościoła wykonał inż. arch. Józef Żołądkowicz z Olsztyna. Budowę kościoła rozpoczęto w 1989 roku. W roku 1991 kościół przykryto dachem, a poświęcono w 1995. Od roku 1993 w parafii posługują Księża Pallotyni.
Czytaj więcej
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Kutnie

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Kutnie

 • Murowany kościół ewangelicko - augsburski w Kutnie został wzniesiony w 1881 r. w miejscu wcześniejszej świątyni drewnianej wzniesionej dokładnie pół wieku wcześniej. Świątynię tą wybudowano na planie prostokąta, z trójkondygnacyjną wieżą od frontu, wysuniętą nieznacznie przed fasadę oraz węższą absydą zamkniętą pięciobocznie. Nawę przykrywa dach dwuspadowy, absydę wielospadowy o pięciu połaciach, wieżę natomiast wieńczy ostrosłupowy hełm i trójkątne szczyty. Wszystkie dachy są kryte blachą.

Czytaj więcej
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Kutnie

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Kutnie

 • Murowany kościół ewangelicko - augsburski w Kutnie został wzniesiony w 1881 r. w miejscu wcześniejszej świątyni drewnianej wzniesionej dokładnie pół wieku wcześniej. Świątynię tą wybudowano na planie prostokąta, z trójkondygnacyjną wieżą od frontu, wysuniętą nieznacznie przed fasadę oraz węższą absydą zamkniętą pięciobocznie. Nawę przykrywa dach dwuspadowy, absydę wielospadowy o pięciu połaciach, wieżę natomiast wieńczy ostrosłupowy hełm i trójkątne szczyty. Wszystkie dachy są kryte blachą.

Czytaj więcej
Synagoga w Krośniewicach

Synagoga w Krośniewicach

 • Synagoga znajdująca się w Krośniewicach przy ulicy Kutnowskiej 16, dawnej Warszawskiej. Synagoga została zbudowana w około 1841 roku. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę. Po zakończeniu wojny budynek został przebudowany na potrzeby kina, następnie stał opuszczony, zaś od 2004 roku służy jako zakład pogrzebowy.
Czytaj więcej
Kościół Orłów

Kościół Orłów

 • Świątynia została wzniesiona w połowie XV wieku z cegły gotyckiej, w układzie blokowym. Wielokrotnie była przebudowywana, ostatnia przebudowa miała miejsce w 1945 roku. Nawa boczna kościoła jest wsparta skarpami. Kościół ma charakter obronny czemu dowodzi okrągła baszta z otworami strzelniczymi w zachodniej  ścianie. Obok wejścia do kościoła znajdują się dwie renesansowe płyty nagrobne z XVI wieku z płaskorzeźbami rycerzy herbu Ciołek. Wnętrze świątyni sklepione jest krzyżowo i gwiaździście. Oglądać można tablice epitafijne barona Skarżyńskiego i generała Ambrożego Bończy.
  Obok świątyni jest murowana dzwonnica z połowy XIX wieku oraz dzwon z 1547 roku.
  Na terenie dawnego cmentarza kościelnego stoi murowana kaplica z I połowy XIX stulecia. Jest to miejsce pochówku Baronów Skarżyńskich, właścicieli Oporowa na przełomie XVIII i XIX wieku. Budowla od frontu posiada tympanon wsparty na dwóch kolumnach.


Czytaj więcej
Kościół w Strzegocinie

Kościół w Strzegocinie

 • Murowany, neogotycki kościół został wzniesiony w latach 1860?1866. W miejscu poprzednich drewnianych świątyń. W 1952 roku częściowo uległ spaleniu, przez kolejne dwa lata był odbudowywany. Jest to budynek z cegły z wieżą nakrytą czterospadowym dachem, jednonawowy.

  Wokół kościoła znajdował się cmentarz, który pozostawił kilka zabytkowych nagrobków z XIX wieku.
Czytaj więcej
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Łaniętach

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Łaniętach

 • Kościół wzniesiono w 1643 roku, wtedy był on mały i kwadratowy. Został rozbudowany w roku 1866. Świątynia jest murowana i orientowana. Nadano jej styl neobarokowy. W czasie wojny kościół był nieczynny

  Obok kościoła znajduje się dzwonnica z 1879 roku.
Czytaj więcej
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Imielnie

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Imielnie

 • Kościół wzniesiono w 1685 roku, jest on drewniany o konstrukcji zrębowej. Budynek jest jednonawowy z wielobocznym prezbiterium. W świątyni znajdują się trzy barokowe ołtarze z XVIII wieku. Obok kościoła znajduje się dzwonnica z XVIII wieku.

  Obecnie kościół jest odnowiony i starannie utrzymywany
Czytaj więcej
Kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Grochowie

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Grochowie

 • Kościół został wzniesiony w 1681 roku, jest on drewniany o konstrukcji zrębowej, wybudowany na planie kwadratu, kryty gontowym dachem namiotowym. Powstał w miejscu poprzedniego kościoła, także drewnianego. W świątyni znajdują się trzy ołtarze z XVII wieku.

  Obok kościoła znajduje się dzwonnica wybudowana w XVII wieku i odbudowana w XIX wieku.


Czytaj więcej
Zespół klasztorny w Oporowie

Zespół klasztorny w Oporowie

 • Klasztor paulinów powstał w połowie XV wieku, którego fundatorem był abp Władysław Oporowski. Gotycki kościół św. Marcina powstał około 1450 roku, w tym samym czasie wybudowany został gotycki dom mieszkalny dla zakonników. Murowany budynek był wielokrotnie przebudowywany. Klasztor był budynkiem wolnostojącym, piętrowym. W roku 1657 Szwedzi okradli pobliski kościół oraz podpalili klasztor, ale ogień udało się ugasić. W XVIII wieku rozbudowano klasztor o piętrowe skrzydło zachodnie, które połączyło dom zakonny z kościołem. W pomieszczeniach, pomiędzy kościołem a domem zakonnym, powstała szkoła parafialna.
Czytaj więcej
Kościół w Mnichu

Kościół w Mnichu

 • Pierwszy budynek kościoła wzniesiono w 1536 roku. Obecna neorenesansowa świątynia pochodzi z XIX wieku. W Kościele znajduje się grób Stefana Kucieńskiego z rzeźbioną płytą nagrobną z XVI wieku.

  Obok kościoła znajduje się cmentarz parafialny założony pod koniec XVIII wieku. Znajduje się tam neogotycka kaplica cmentarna, której budowę rozpoczęto w 1776 roku, a następnie przebudowano w XIX wieku.


Czytaj więcej
Kościół pw. Św. Trójcy w Strzelcach

Kościół pw. Św. Trójcy w Strzelcach

 • Kościół wzniesiono w 1917 roku. Jest on budowlą trzynawową w stylu neogotyckim z romańską dzwonnicą. Posiada cztery ołtarze, które zostały przebudowane w 1956-1957. W czasie wojny świątynia pełniła funkcje magazynu, w którym znajdowała się słoma makowa wykorzystywana przez Niemców do produkcji morfiny. Rysunek makówki umieszczono po wojnie we freskach zdobiących kaplice.


Czytaj więcej
Kościół pw. św. Piotra i Pawła

Kościół pw. św. Piotra i Pawła

 • Kościół wzniesiona w 1782 roku. W 1838 został powiększony o prezbiterium, zakrystie i dwie kaplice. W ścianach bocznych są arkadowe nawy. W kościele znajduje się pięć ołtarzy z połowy XIX wieku, dwa renesansowe nagrobki i tablice memorialne.

  Obok kościoła znajduje się murowana dzwonnica z I połowy XIX wieku.


Czytaj więcej
Synagoga w Żychlinie

Synagoga w Żychlinie

 • Kamienna synagoga została zbudowana w 1880r. W latach 20-tych XX w. budynek przebudowano. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali synagogę, wykorzystując ją jako magazyn. Zamurowano wtedy wszystkie okna, pozostawiając jedynie ich górne części jako oświetlenie.

  Budynek wzniesiono na planie prostokąta, posiada dach dwuspadowy, z trójkątnymi szczytami. Po stronie zachodniej znajdował się przedsionek, a po przeciwnej kwadratowa sala modlitewna. Zachowała się galeria, wsparta na żeliwnych, korynckich kolumnach.


Czytaj więcej

Reklama

Podobne newsy

Gdzie Zjeść?

 • 2017-10-12 19:23:49
 • 0

Tajemnice Kutna - odcinek 3

 • 2017-10-05 11:06:34
 • 0

Tajemnice Kutna - odcinek 2

 • 2017-10-01 14:44:01
 • 0

Tajemnice Kutna - odcinek 1

 • 2017-09-30 11:56:43
 • 0
Konto na stronie Turystyczne Kutno

Błąd wprowadzania danych!

Ukryj Błąd wprowadzania danych!

Zapomniałeś(aś) hasła?

Zarejestruj nowe konto

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Error message here!

Ukryj Error message here!

Zapomniałes hasła? Prosimy podać swój adres email. Wyślemy ci wiadomość z linkiem do zresetowania hasła.

Error message here!

Powrót do logowania

Zamknij